Ispod se nalazi kalkulator za izračun potrošnje kalorija po aktivnostima. Svi podaci se izračunavaju na osnovu vaših unešenih podataka. Unosite samo vreme aktivnosti, pri čemu zanemarujete zagevanje za trening.

Primer:
Idete u teretanu i trening vam traje 60 minuta, pri tome 15 minuta potrošite na zagevanje i na pauze između serija, u ovaj kalkulator unosite samo efektivno vreme treninga koje je znači oko 35-45 minuta.

U padajućem meniju izaberete aktivnost (u našem slučaju teretana), unosite vreme efektivno vreme trajanja treninga i unosite vašu težinu. Nakon svega treba da kliknete na dugme izračunaj. Ako ste pogrešili pri unosu vrednosti možete poništiti na dugme poništi.

Ispod svega u polju rezultat pojaviće se količina kalorija koju ćete potrošiti baveći se izabranom aktivnosti.