Politika Privatnosti

smrsajlako.net  brine za privatnost podataka svojih korisnika. Važno je da pročitate ovu politiku i naučite šta smatramo privatnim podacima i kako se prema istim odnosimo.

Ova politika privatnosti je deo Vašeg ugovora sa nama ili, ako nemate ugovor,  ona reguliše informacije i podatke koje nam dajete.

Koje podatke prikuplja smrsajlako.net ?

Postoje tri vrste podataka koje prikupljamo od Vas :

  • podaci koje tražimo da bi Vam pružili uslugu
  • podaci  koji se automatski prikupljaju
  • podaci koje nam dobrovoljno dostavljate

Prikupljamo sledeće lične podatke od Vas :

  • Kontakt podaci:  Ovo su podaci koji su nam potrebni da Vas kontaktiramo. Primeri kontakt podataka mogu uključivati ime, email adresu , poštansku adresu, broj telefona i sl. Kontakt podaci  mogu identifikovati Vas lično.
  • Finansijski podaci:  Ovo su podaci koji su nam potrebni za naplatu izvršenih usluga. Primeri finansijskih podataka  mogu uključivati podatke o banci, broj kreditne kartice, PayPal id , adresu za obračun ,  ime osobe za kontakt, brojeve telefona i e-adresu . Finansijski podaci mogu identifikovati Vas lično.
  • Lozinke: Ovo su podaci koji Vam omogućavaju da pristupite uslugama, tehničkoj podršci  tiketing sistema i sl. Primeri ovih podataka mogu uključivati korisnički ID, broj naloga i lozinku: Lozinka ne identifikuju Vas lično , ali kada je u vezi sa drugim podacima onda može da Vas identifikuje.
  • Tehnički podaci: Ovo su podaci koji nama omogućavaju da podesimo usluge koje Vam pružamo.  Primeri tehničkog podatka mogu uključivati  Vašu IP adresu , tip pretraživača, operativni sistem, affiliate id  i sl. Tehnički podaci ne identifikuju Vas lično, ali kada su u vezi sa drugim podacima  onda mogu da Vas identifikuju. Neretko, koristimo tehničke podatke u svrhu povezivanja sa vama putem društvenih mreža.
  • Dobrovoljno dostavljeni podaci: Ovo su podaci koje nam dobrovoljno dostavljate i nisu neophodni za funkcionisanje usluga. Primeri dobrovoljno dostavljenih podataka uključuju Vaše komentare na naše usluge, Vaše veze sa nama preko duštvenih mreža i sl. Pošto ove podatke ne zahtevamo od Vas, Vi sami odlučujete u kojoj meri želite da budete identifikovani kroz navedene podatke.
  • Podaci dobijeni od instaliranih programa: Naš sajt koristi informativne programe za praćenje . Ovi programi mogu biti kolačići, sesije, logovi, jedan-piksel GIF  ili druge tehnologije koje nam pružaju informacije o Vašim aktivnostima na našem sajtu, serverima i društvenim mrežama. Ne preduzimamo povezivanje ovih podataka sa identitetom neregistrovanih posetilaca, sve dok se ne konstatuje pokušaj neovlašćenog upada u sistem radi nanošenja štete ovoj Internet lokaciji ili našem poslovanju.

smrsajlako.net se obavezuje se da vaše podatke navedene iznad i prikupljene na opisane načine neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni.

Kontakt podaci , podaci o plaćanju , lozinke i tehnički podaci mogu biti ustupljeni jedino u vezi sa prodajom svog ili dela našeg poslovanja, ili u slučaju kada su predmet istrage nadležnih organa, uz prateće rešenje i samo za lica povezana sa istragom.

Koliko su bezbedni vaši podaci koje čuvamo?

Informacije i podaci koje nam dostavite se čuvaju na sigurnim serverima konfigurisanim da dozvole samo ovlašćeni pristup. Podaci su šifrovani kada se to zahteva standardima koji generalno važe za našu industriju.
Nema informacije koja se  prenosi na Internetu ili skladišti na serverima a da  je 100 % sigurna. Metode navedene gore su industrijske standardne mere bezbednosti . Ipak, postoje nepošteni ljudi , softver i oprema se mogu pokvariti i ljudi prave greške. Kao rezultat toga, ne možemo da garantujemo da će sve informacije pokrivene ovom politikom biti apsolutno sigurne.

 

Imam još pitanja. Koga da kontaktiram?

Ako ste korisnik, najbrži način da nas kontaktirate u vezi ove politike je putem telefona na kontakt stranici.